FEDER Programación

Actuacións

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do P.O.Plurirrexional de España 2014-2020, asigna de xeito indicativo unha axuda de 396,7 millóns de euros, dos que 387,86 millóns de euros corresponden ao Obxectivo Temático 7:Transporte sostible, 3,18 millóns de euros ao Obxectivo Temático 4:Economía baixa en carbono e 5,67 millóns de euros ao Obxectivo Temático 13:Asistencia técnica. 

Para este período, a Adif tamén lle foron concedidas unhas axudas FEDER por importe de 8,2 millóns de euros que xestiona o Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) e o Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE). (Ver información de financiamento en I+D+i

(Datos a 31 de decembro de 2020)

Corredor Atlántico. Mellora/Adecuación a estándar RTE-T Madrid-Córdoba-Alxeciras.Renovacións e apartadoiros en Andalucía
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  46,3 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  37,0 M€
Corredor Atlántico. Mellora/Adecuación a estándar RTE-T Madrid-Córdoba-Alxeciras.Instalacións en Andalucía
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  20,6 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  16,5 M€
Corredor Atlántico:Tramo Illescas-La Calzada de Oropesa.Renovación e sinalización liña actual tráfico mixto
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  33,0 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  21,1 M€
Corredor Atlántico: Tramo La Calzada de Oropesa-Monfragüe. Renovación y señalización línea actual tráfico mixto
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  10,5 M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  8,0 M€
Línea Sevilla-Cádiz
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  46,9 M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  30,0 M€
Liña de tráfico mixto Sevilla-Cádiz.Ramal Bajo de la Cabezuela
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  14,5 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  9,3 M€
Línea Sevilla-Huelva. Apartaderos
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  7,5 M€ M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  4,8 M€
Rede Básica.Acceso ferroviario ao Porto de Sevilla
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  21,4 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  13,7 M€
Rede Básica.Liña de tráfico mixto Sevilla-Cádiz.Instalación do sistema de seguridade ERTMS
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  38,8 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  24,8 M€
Rede Global.Acceso ao Porto de Sagunto
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  22,8 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  11,4 M€
Rede Global.Liña Mérida-Puertollano en Castela-A Mancha
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  76,4 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  48,9 M€
Rede Global.Liña Mérida-Puertollano en Extremadura
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  15,6 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  10,0 M€
Rede Global.Grañena-Xaén
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  20,9 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  13,4 M€
Proximidade Córdoba.Construción de dúas novas estacións e adecuación de plataformas en tres existentes
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  4,0 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  3,2 M€
Actuacións na Rede Convencional en Andalucía
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  15,6 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  10,0 M€
Actuaciones en la Red Convencional en Castilla La Mancha
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  12,5 M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  10,0 M€
Total de investimento e axudas FEDERParágrafo de tipo destacado
 • Investimento estimado IVE excluído (millóns de euros)
  598,3 M€
 • Axuda FEDER (millóns de euros)
  391,0 M€

(Datos a 31 de decembro de 2020)

Proxecto MERCAVE

Nas axudas cofinanciadas dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020 que xestiona o Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) figura o proxecto MERCAVE, que forma parte do:

Obxectivo temático 1:fortalecer as capacidades en I+D+i que permitan o desenvolvemento de vínculos e a creación de sinerxías entre o sector público e o sector empresarial; e estimular o investimento empresarial en I+D+i, a través de instrumentos tanto de oferta como de demanda, contribuíndo a mellorar a competitividade empresarial apoiada na innovación e a creación de emprego de alto valor engadido.

Obxectivo específico: OE.1.2.1.Pulo e promoción de actividades de I+I lideradas por empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública de innovación.

Eixe prioritario 01, dentro da Prioridade de investimento 1b: O pulo ao investimento empresarial en I+i, o desenvolvemento de vínculos e sinerxías entre as empresas, os centros de investigación e desenvolvemento e o sector do ensino superior, en particular mediante o fomento do investimento no desenvolvemento e no sector do ensino superior, en particular mediante o fomento do investimento no desenvolvemento. 

Acción 004 - Liña de Fomento da Innovación desde a Demanda (FDI) e da Compra Pública Innovadora (CPI).