Sostibilidade e Medio

Integración ambiental de proxectos e obras

Viaducto Peña de los Enamorados en la línea Madrid Córdoba -Sevilla

Garantir o cumprimento legal ambiental no deseño e desenvolvemento de proxectos e obras

A Área de Seguimento Ambiental de Proxectos leva a cabo a coordinación e supervisión ambiental dos proxectos de cada unha das Áreas Técnicas, visando a súa conformidade coas condicións das Declaracións de Impacto Ambiental, a normativa e requisitos ambientais legais vixentes e a normativa específica propia de Adif e Adif-AV.

Á Área de Vixilancia Ambiental de Obras é a responsable da coordinación e asesoramento da vixilancia tanto das obras con Declaración de Impacto Ambiental, como daquelas que non están suxeitas a ese trámite, garantindo o cumprimento do compromiso ambiental, a normativa e os procedementos vixentes de aplicación.