Electrificación

  1. As subestacións eléctricas e a liña aérea de contacto son as instalacións sobre as que traballamos no ámbito da electrificación. Subestación de Cañaveral
  2. Subestación eléctrica Zamora
  3. Traballos na catenaria na estación de Granada. Maquinaria
  4. Traballadores na cesta elevada da vagoneta de electrificación
  5. Línea de Alta velocidad Madrid Extremadura, montaje de catenaria
  6. Línea de alta velocidad Madrid Extremadura. Subestación Cañaveral
Saltar carrusel
As subestacións eléctricas e a liña aérea de contacto son as instalacións sobre as que traballamos no ámbito da electrificación. Subestación de Cañaveral
As subestacións eléctricas e a liña aérea de contacto son as instalacións sobre as que traballamos no ámbito da electrificación. Subestación de Cañaveral
Subestación eléctrica Zamora
Subestación eléctrica Zamora
Traballos na catenaria na estación de Granada. Maquinaria
Traballos na catenaria na estación de Granada. Maquinaria
Traballadores na cesta elevada da vagoneta de electrificación
Traballadores na cesta elevada da vagoneta de electrificación
Línea de Alta velocidad Madrid Extremadura, montaje de catenaria
Línea de Alta velocidad Madrid Extremadura, montaje de catenaria
Línea de alta velocidad Madrid Extremadura. Subestación Cañaveral
Línea de alta velocidad Madrid Extremadura. Subestación Cañaveral

Descargar

As subestacións eléctricas e a liña aérea de contacto son as instalacións sobre as que traballamos no ámbito da electrificación. Subestación de Cañaveral
Subestación eléctrica Zamora
Traballos na catenaria na estación de Granada. Maquinaria
Traballadores na cesta elevada da vagoneta de electrificación
Línea de Alta velocidad Madrid Extremadura, montaje de catenaria
Línea de alta velocidad Madrid Extremadura. Subestación Cañaveral