Estación Sant Andreu

#TransformemRodalies

Título
A nova estación Sant Andreu e o novo trazado da liña de rede convencional Barcelona-Granollers -dúas actuacións craves na operación a Sagrera-Sant Andreu- eliminan o trazado en superficie, cohesionando os barrios situados a ambos os dous lados das vías. As actuacións achegan máis espazo urbano e promoven a descarbonización e a dinamización socioeconómica do norte de Barcelona.
A intervención forma parte do plan de infraestruturas máis complexo e ambicioso que se realiza en Catalunya e España nos últimos anos, o proxecto Transformem Rodalies. O seu desenvolvemento situará ao ferrocarril como o medio de transporte público de referencia, punta de lanza dunha mobilidade sostible, vertebradora e intermodal, integrada na contorna e ao servizo do cidadán.
Sostible, accesible e máis espazo para o cidadán
O novo edificio de viaxeiros, de 696 m2, sitúase sobre a laxa que cobre as vías, con dúas plataformas (210 m) que dan servizo a catro vías, dúas delas destinadas ao estacionamento dos trens de Rodalies.

A estación prioriza a sostibilidade, aproveitando a luz natural que chega a través de grandes lucernarios e a accesibilidade, con dous ascensores que conectan o vestíbulo coas plataformas, ademais de escaleiras mecánicas e fixas e itinerarios sinalizados para persoas con discapacidade visual. Así mesmo, conta con tres accesos: un desde a pasarela de conexión coa estación histórica; outro desde a ponte da rúa de Sant Adrià e un terceiro desde a pasarela de La Maquinista.
Arte urbana sobre o pasado e o futuro da mobilidade
Sant Andreu acolle un mural de arte urbana de 3100 m2, o maior nunha instalación ferroviaria en España, realizado polos recoñecidos artistas Roc Blackblock e Miquel Wert, que traslada ao viaxeiro e ao cidadán ao pasado do ferrocarril e ao futuro da mobilidade, cun repaso á súa historia, a innovación que permitiu a súa evolución e a súa contribución ao desenvolvemento social e económico e á sostibilidade das comunidades que conecta.
Liña de ancho convencional Barcelona-Granollers
O trazado definitivo da liña de rede convencional Barcelona-Granollers-Xirona (4,3 km, dos que 2,8 km discorren soterrados) polo interior da estrutura da futura estación da Sagrera iníciase baixo o Nus de la Trinitat.

Tras un tramo ao aire libre, intérnase nun túnel, con parada na nova estación de Sant Andreu, até chegar ao interior da estación da Sagrera, onde aínda non terán parada os trens. Desde a estación da Sagrera daráselle continuidade, tamén en túnel, até El Clot.
#TransformemRodalies
Transformem Rodalies avanza en cinco eixos estratéxicos: infraestrutura, estacións, material móbil, servizos e atención ao usuario.

As actuacións están orientadas a reducir os tempos de viaxe, mellorar a puntualidade e o confort, aumentar a capacidade do transporte, mellorar a accesibilidade en estacións e trens, reforzar a intermodalidade, cubrir novas necesidades de mobilidade, mellorar a atención e extensión das novas tecnoloxías ao usuario e incidir no ámbito da sostibilidade.

Esforzo sen precedentes en Proximidades

 • Investimentos totais 2020-2030: 6345 M€
 • Investimentos Adif 2020-2030: 4173 M€

Diciembre 2022. #TransformemRodalies

 1. 12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu. Primer tren de Rodalies con servicio comercial.
 2. 12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
 3. 12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
 4. 12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
 5. 12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
 6. 12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
 7. Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 8. Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 9. Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 10. Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. La obra representa un recorrido por el pasado y el futuro del ferrocarril. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 11. Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 12. Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 13. Diciembre de 2022. Obras de infraestructura en la estación de Sant Feliu
 14. Octubre 2022. Cierre definitivo y eliminación del paso a nivel de Sant Feliu. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
 15. La Sagrera.
 16. La Sagrera. Cabecera norte
 17. La Sagrera.
 18. Túnel de acceso al aeropuerto
 19. Balizas del sistema ERTMS entre Hospitalet y Mataró
 20. Infografía estación de Montcada
 21. Infografía estación de Montcada
 22. Infografía estación de Parets del Vallès
 23. Infografía estación de Parets del Vallès
 24. Infografía estación de Salou Portaventura
 25. Infografía estación de Salou Portaventura
 26. Infografía estación de Salou Portaventura
Saltar carrusel
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu. Primer tren de Rodalies con servicio comercial.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu. Primer tren de Rodalies con servicio comercial.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. La obra representa un recorrido por el pasado y el futuro del ferrocarril. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. La obra representa un recorrido por el pasado y el futuro del ferrocarril. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Diciembre de 2022. Obras de infraestructura en la estación de Sant Feliu
Diciembre de 2022. Obras de infraestructura en la estación de Sant Feliu
Octubre 2022. Cierre definitivo y eliminación del paso a nivel de Sant Feliu. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Cierre definitivo y eliminación del paso a nivel de Sant Feliu. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
La Sagrera.
La Sagrera.
La Sagrera. Cabecera norte
La Sagrera. Cabecera norte
La Sagrera.
La Sagrera.
Túnel de acceso al aeropuerto
Túnel de acceso al aeropuerto
Balizas del sistema ERTMS entre Hospitalet y Mataró
Balizas del sistema ERTMS entre Hospitalet y Mataró
Infografía estación de Montcada
Infografía estación de Montcada
Infografía estación de Montcada
Infografía estación de Montcada
Infografía estación de Parets del Vallès
Infografía estación de Parets del Vallès
Infografía estación de Parets del Vallès
Infografía estación de Parets del Vallès
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Vídeo conmemorativo de la puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu
Noviembre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies

Descargar

12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu. Primer tren de Rodalies con servicio comercial.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
12 de diciembre de 2022. Puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu.
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Cubrimiento de vías. Obras de la Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. La obra representa un recorrido por el pasado y el futuro del ferrocarril. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Octubre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
Diciembre de 2022. Obras de infraestructura en la estación de Sant Feliu
Octubre 2022. Cierre definitivo y eliminación del paso a nivel de Sant Feliu. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies
La Sagrera.
La Sagrera. Cabecera norte
La Sagrera.
Túnel de acceso al aeropuerto
Balizas del sistema ERTMS entre Hospitalet y Mataró
Infografía estación de Montcada
Infografía estación de Montcada
Infografía estación de Parets del Vallès
Infografía estación de Parets del Vallès
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Infografía estación de Salou Portaventura
Vídeo conmemorativo de la puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu
Noviembre 2022. Estación de Sant Andreu. Los artistas Miquel Wert y Roc Blackblock trabajan en su obra. Operación La Sagrera-Sant Andreu. #TransformemRodalies